Przebieg zabiegu

Wywiad z pacjentem

Badanie pulsu (na obydwu rękach)

Oglądanie języka

 

Czas trwania zabiegu:

1 wizyta ok. 60 minut

kolejne wizyty ok. 30-40 minut

Ilość i częstotliwość spotkań uwarunkowana jest rodzajem schorzenia (jego nasilenia i czasu trwania). Najczęściej kilka pierwszych wizyt powinno odbywać się w rytmie cotygodniowym a następnie co dwa tygodnie (dotyczy akupunktury klasycznej).

 

akuku